regulieren


regulieren
- {to adjust} sửa lại cho đúng, điều chỉnh, lắp, chỉnh lý, làm cho thích hợp, hoà giải, dàn xếp - {to attemper} làm bớt, làm dịu, attemper to làm cho hợp với, thay đổi nhiệt độ của, tôi - {to control} điều khiển, chỉ huy, làm chủ, kiềm chế, cầm lại, kìm lại, nén lại, dằn lại, kiểm tra, kiểm soát, thử lại, qui định - {to operate} hoạt động, có tác dụng, lợi dụng, mổ, hành quân, đầu cơ, làm cho hoạt động, cho chạy, thao tác, đưa đến, mang đến, dẫn đến, thi hành, thực hiện, tiến hành, đưa vào sản xuất, khai thác - {to rate} đánh gia, ước lượng, ước tính, định giá, coi, xem như, đánh thuế, định giá để đánh thuế, xếp loại, sắp hạng, được coi như, được xem như, được xếp loại, mắng mỏ, xỉ vả, mắng nhiếc tàn tệ - ret - {to regulate} sắp đặt, quy định, chỉnh đốn, điều hoà - {to square} làm cho vuông, đẽo cho vuông, làm cho hợp, thanh toán, trả, trả tiền, hối lộ, bình phương, làm ngang nhau, đặt thẳng góc với vỏ tàu, hợp, phù hợp, thủ thế, xông tới trong thế thủ - cương quyết đương đầu, thanh toán nợ nần

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • regulieren — regulieren …   Deutsch Wörterbuch

 • regulieren — Vsw erw. fach. (14. Jh.), spmhd. regulieren mit Adaptionssuffix. Ist entlehnt aus l. rēgulāre, zu l. rēgula Maßstab, Regel, Grundsatz , zu l. regere gerade richten, lenken . Abstrakta: Regulierung, Reglement; Adjektiv: regulär.    Ebenso nndl.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Regulieren — (lat.), regeln, in Ordnung bringen. Für das R. einer Grenze gebraucht das Bürgerliche Gesetzbuch das Wort abmarken (s. Abmarkung) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Regulieren — (lat.), regeln, ordnen, berichtigen …   Kleines Konversations-Lexikon

 • regulieren — V. (Mittelstufe) etw. in einen geregelten, reibungslosen Ablauf, in eine bestimmte Ordnung bringen Synonym: regeln Beispiele: Diese Verhältnisse werden durch Gesetze reguliert. Die Temperatur in dem Behälter reguliert sich selbst …   Extremes Deutsch

 • regulieren — (sich) korrigieren; reglementieren; regeln; schalten (technisch); steuern * * * re|gu|lie|ren [regu li:rən] <tr.; hat: 1. [wieder] in Ordnung, in einen richtigen Ablauf, Verlauf bringen: die Produktion, den Verkehr regulieren; den Schaden bei… …   Universal-Lexikon

 • regulieren — 1. einrichten, einstellen, regeln, steuern; (Funkt., Elektronik): abgleichen; (Technik): justieren. 2. aus der Welt schaffen, gestalten, in Ordnung bringen, ins Reine bringen, klären, ordnen, regeln; (ugs.): einrenken, geradebiegen, hinbiegen,… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • regulieren — re·gu·lie·ren; regulierte, hat reguliert; [Vt] 1 etwas regulieren etwas so ändern, wie man es für bestimmte Zwecke haben will <die Temperatur, eine Maschine, einen Flusslauf, die schiefen Zähne eines Kindes regulieren>; [Vr] 2 etwas… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • regulieren — (lat. ▷ franz.) * ordnen, regeln den Verkehr regulieren * die richtige Stufe, Stärke von etwas einstellen die Temperatur, die Lautstärke regulieren …   Das Grundschulwörterbuch Fremde Wörter

 • regulieren — regulär, Regularität, regulieren ↑ Regel …   Das Herkunftswörterbuch

 • regulieren — reguliuoti statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. control; govern; pilot; regulate vok. einstellen; führen; leiten; lenken; lotsen; Regeln; regulieren; Steuern rus. регулировать; управлять pranc. conduire; piloter; régir; régler …   Automatikos terminų žodynas